תנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר homenadlan.co.il (להלן:“האתר”) אשר מופעל ע”י חברת  הום בית של נדל”ן בע”מ (2018) (להלן:“החברה”).
 2. תנאי שימוש המפורטים כאן (להלן:“תנאי השימוש”) חלים על כל משתמש באתר ובשירותיו, במישרין או בעקיפין.
 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ובלא הודעה מוקדמת, ותנאי השימוש החדשים יחייבו אותך מרגע עדכונם באתר.
 4. מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלבד אך הם חלים על כל משתמש, איש ואישה כאחד.
 5. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ולנקוט בכל פעולה, משפטית או אחרת, כנגד משתמש אשר אינו ממלא את תנאי השימוש.
 6. הגלישה באתר וכל שימוש ישיר או עקיף בתכניו או בשרותיו נעשית בכפוף לקבלתך את תנאי שימוש אלו והתחייבותך לפעול בהתאם להם.
 7. אם אינך מקבל את תנאי השימוש עלייך להפסיק לאלתר את השימוש באתר.

הגבלת אחריותה של החברה לגבי השימוש בשירותי האתר

 1. שירותי האתר והנתונים המובאים בו (להלן: “שירותי האתר”) מוצעים לך “AS IS” ללא אחריות (“NO WARRANTY”) והחברה איננה אחראית לנכונותו של המידע ולליקויים ושגיאות העלולים ליפול בו.
 2. מבלי לגרוע באמור לעיל, בקבלת תנאי שימוש אלו הינך מצהיר שידוע לך כי בנתוני האתר עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג, כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים ובהצגתם.
 3. האחריות לגבי בדיקת נכונותו של המידע ואיכותו חלה עליך המשתמש (בין היתר, באמצעות הצלבתו, בדיקתו ואימותו מול מקורות מידע אחרים, כולל אלו המפורטים באתר, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים כמתווכים, שמאיים, עורכי דין וכולי).
 4. יובהר כי אין לקבל כל החלטה או לבצע כל עסקה או כל פעולה תוך הסתמכות על המידע הניתן ע”י האתר ובמסגרת שירותיו וכי כל פעולה המסתמכת על נתוני האתר נעשית על אחריותך הבלעדית.
 5. למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול בכל מידע משלים המוצג באתר ונשלח ברשימות הדיוור ובתוך כך אנטנות סלולר, מוסדות לימוד וכולי
 6. קיומן של כתבות ו/או מודעות באתר ו/או מתן אמצעי יצירת קשר לכל גורם, לרבות חברות חיצוניות, מוכרי דירות, מתווכים, יועצים ובעלי מקצוע אינם מהווים כל המלצה מצד האתר, מתן חסות או עידודו של המשתמש לכל התקשרות עסקית או אחרת. החברה איננה נושאת בכל אחריות לפרסומים אלו ובפרט לחוקיותם, עדכניותם או נכונותם, וכן הינך מסיר מהחברה כל טענה, לגבי כל נזק הנגרם לך, או לצד שלישי, כתוצאה מהתקשרות, מכל סוג, עם צדדים שלישיים אלו.
 7. כמו כן באתר מופיעים קישורים לאתרים חיצוניים, אשר אינם קשורים לחברה, והיא איננה אחראית למידע המופיע באתרים אלו.
 8. בקבלת תנאי שימוש אלו הינך מסיר מהחברה, או כל גורם מטעמה, כל אחריות לכל ליקוי בשירותי האתר וכן לכל היזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך, או לצד שלישי, בעטיו של השימוש באתר והשירותים הניתנים בו.

קניין רוחני והשימוש בשירותי האתר

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מכלול התוכן שבאתר (כולל עיצובו הגראפי, שכבות המידע על גבי המפות, הנתונים הנמצאים בו, הטקסטים, מרכיביו הצורניים והמהותיים והתוכנה) הנן של החברה באופן בלעדי, למעט היכן שמצוין במפורש אחרת.
 2. המשתמש רשאי להשתמש בשירותי האתר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לצרכים מסחריים.
 3. הינך מתחייב להשתמש באתר בדרך של צפייה רגילה בלבד באמצעות דפדפן כמשתמש סביר ולא לאסוף נתונים מהאתר בכל אמצעי ממוחשב ו/או אוטומטי.
 4. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור, נאסר עליך השימוש לאסוף נתונים מהאתר באמצעות אמצעים טכנולוגיים דוגמת crawlers, spiders, scrapers וכולי.
 5. אינך רשאי לבצע כל פעולה המייצרת עומס בלתי סביר לשרתי האתר ומערכותיו.
 6. אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לשנות ו/או לאחסן את המידע שהתקבל באמצעות שירותי האתר, בכל צורה שהיא ללא קבלת אישור מהחברה מראש ובכתב.
 7. אינך ראשי להשתמש בשירותי האתר למטרה בלתי חוקית.
 8. במקרה של פרסום מודעה, המפרסם עשוי לקבל מהחברה מספר וירטואלי שישמש לקבלת שיחות נכנסות למספר אותו הגדיר במערכת. המספר הוירטואלי נועד אך ורק לצורך קבלת שיחות כאמור ובסיום הפרסום המפרסם לא יעשה כל שימוש במספר הוירטואלי. החברה רשאית להפסיק השימוש במספר הוירטואלי בכל עת. המפרסם לא יגרום לפרסום של מספר הטלפון שלו במודעה ללא רשות החברה. המפרסם מצהיר כי ידוע לו כי במסגרת השימוש במספר הוירטואלי החברה עשויה לקבל נתונים ביחס למספרי השיחות הנכנסות, זמני השיחה ונתונים טכניים אחרים והיא רשאית לעשות בהם כל שימוש. המפרסם מוותר על כל טענה בעניין.

הדמיות תוכניות דירה ו/או תוכניות בתלת מימד

 1. ההדמיה נועדה לצרכי המחשה בלבד, ואינה תחליף לביצוע בדיקות שמאיות, משפטיות, הנדסיות או תכנוניות. מובהר כי הואיל ומדובר בהדמיה בלבד, ייתכנו פערים משמעותיים בין ההדמיה לבין המצב בפועל.
 2. אין להסתמך על ההדמיה לצורך ביצוע עסקת מקרקעין. הום  לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם בשל התקשרות כאמור.
 3. טרם ביצוע כל התקשרות או הסכם ביחס למקרקעין יש לבחון את מסמכי ההסכם לרבות תכנית המכר המחייבת. ההדמיה אינה מסמך מחייב.
 4. הנתונים שעליהם מתבססת ההדמיה התקבלו מהיזם הרלבנטי ולא מהיתר בניה או הבניה בפועל. הום  אינם אחראים לכל סטיה או אי התאמה בין ההדמיה לבין תכניות המכר או היתר הבניה או הביצוע בפועל.
 5. הריהוט המופיע בהדמיה הוא להמחשה בלבד.
 6. תמונות הפנורמה ו/או הנוף ו/או הסביבה המופיעים בהדמיה הינם להמחשה בלבד ואין לראות באמור משום התחייבות או ביטוי למצב בפועל, בכלל זאת בעת ביצוע הבניה או אחריה.
 7. כל הפרטים המופיעים ביחס לפרויקט מכל סוג (לרבות תרשימים, תמונות, תצוגת תלת מימד, ייקראו: “ההדמיה”.

שימוש החברה במידע ומדינות הפרטיות

 1. החברה עשויה לאסוף מידע ונתונים המצטברים כתוצאה משימושך באתר, ובתוך כך מרישומך לאתר או רישומך לשירותי האתר השונים.
 2. החברה עשויה להשתמש באתר בעוגיות (cookies) ולצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות משתמשיה.
 3. כמו כן, החברה רשאית להשתמש בשירותיהם של חברות פרסום ו/או ניתוח נתונים חיצוניות. חברות אלו מנהלות בעצמן בקבצי cookies כדי לאסוף מידע על העדפות המשתמשים. החברה אינה אחראית לניהולם של קבצים אלו בידי החברות החיצוניות וביכולתך למנוע את יצירת הקבצים באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.
 4. החברה תנהל מאגרי מידע. מאגרי הנתונים הנשמרים בחברה ינהלו כמתחייב בחוק ולמטרות המפורטות בתקנון זה.
 5. על ידי רישומך לאתר הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי הום  ו/או מי מטעמה, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהום  או מלקוחותיה, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת “דבר פרסומת” כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
 6. באפשרותך להסיר עצמך מרשימת הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע באמצעות מערכות חיוג אוטומאטי על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר או על ידי שליחת בקשה לכתובת homenadlan100@gmail.com.
  יצוין כי באפשרותך להפסיק את מנגנון קבלת והשוואת הצעות מצדדים שלישיים באמצעות המנגנון המצוי תחת “האזור האישי” באתר
 7. מאגרי המידע ישמשו, בין היתר, ליצירת קשר עימך ; להפעלת שירותי האתר ובתוך כך ליצירת אזור אישי ; לשיפור שירותי האתר והתאמתם לצרכיהם של משתמשי האתר; התאמה אישית של רכיבי האתר, התכנים המופיעים בו, מודעות ופרסומות לתחומי העניין והמאפיינים שלך; למסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים כולל מפרסמים וגופים עסקיים ; להעברת פרטים לצדדים שלישיים במקרה של בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר, והכל בהתאם להוראות הדין.
 8. בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר מהווה מתן רשות לחברה להעביר הפרטים לגופים הרלבנטיים לקבלת מידע או ליצירת קשר כאמור לעיל.
 9. במסגרת השירותים הניתנים באתר וכמתחייב מאופיים, החברה עשויה להעבר מידע ממאגר הנתונים למפרסמים שונים ו/או חברות הלוקחות חלק במתן אותם שירותים, ובתוך כך פרטי קשר ומידע מזהה על המשתמש. לדוגמה, האתר מאפשר לך לקבל הצעות טלפוניות ישירות ממוכרי דירות. כשאתה מזין את פרטי הקשר הטלפוניים שלך הינך מתיר לחברה להעביר את פרטי הקשר וחיפוש הדירה שלך לגורמים שלישיים אשר מציעים דירות למכירה (דוגמת קבלנים). באפשרותך לעצור זאת  בפניה לאתר דרך טופס צור הקשר או בכתובת homenadlan100@gmail.com.
 10. מובהר כי לאור מעורבותם של צדדים שלישיים, לאחר פנייה כאמור, יכול וייערכו פניות נוספות עד לעדכון הביטול במערכות הום  ו/או אצל צדדים שלישיים.
 11. הרינו להביא לידיעתך כי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך זכאי (בעצמך, על ידי בא כוחך או על ידי אפוטרופוסך), לעיין במידע המוחזק עלייך במאגר המידע. ככל שתמצא שהמידע המוחזק עלייך במאגר המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בעניין זה יכולו הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.

אבטחת המידע ו/או אובדנו

 1. החברה פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר, ובכללו המידע שהוזן למערכת בידי המשתמשים והמידע הנוגע למשתמשים אשר נצבר בשרתי האתר, אך אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר שתביא לחשיפת המידע לגורמים לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.
 2. הינך מקבל עליך אפשרות זו של פריצה למידע או אובדנו, ולחברה או כל גורם הפועל מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרמו או העלולים להיגרם לך בשל כך.

זמינותם של שירותי האתר

 1. החברה איננה מתחייבת לזמינות רצופה של האתר בלא תקלות.
 2. יתר על כן, החברה רשאית להפסיק את זמינות האתר, או אחדים משירותיו, מעת לעת לצורכי תחזוקה וכן להשביתם לצמיתות.
 3. המשתמש אינו זכאי לכל פיצוי כספי או אחר בגין השבתת האתר או אי זמינותם של שירותיו.

תחולת הדין וסמכות השיפוט

 1. על השימוש באתר יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
 2. הסמכות המשפטית הייחודית והבלעדית בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש נתונה לבתי המשפט בתל אביב יפו.

ידע על נגישות האתר

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.

איפוס סיסמה

אין לך חשבון? הרשם לאתר

שליחה