Featured Property

בייליס 2
1,750,000

בפרוייקט חדש  ברחוב בייליס 2 פינת אורלוב 33 

פנינת בן יהודה 23
החל מ- 2,890,000

בפרוייקט זה נשאר פנטאהוז 5 חדרים עם מרפסת

עין גנים צפון
החל מ- 1,790,000

עין גנים צפון  בפרוייקט זה נשארו  פנטאהוזים 4

פפר 25 פתח תקווה
החל מ- 1,690,000

נשארו דירות אחרונות בנות  4 חד’ בקומות 5

הצנחנים 28 פ”ת
החל מ- 1,790,000

בפרוייקט זה נשארו דירת  4/5 חדרים ללא תיווך

חיסין 1 פ”ת
החל מ- 2,190,000

 דירות 5 חדרים  ופנטאהוז 5 חדרים  החל מ–

משמר הירדן 9 פתח תקווה
החל מ- 1,990,000

 דירות 4 חדרים ופנטאהוז 5 חדרים  ללא תיווך

פיתוח בצ’לנוב – צ’לנוב 15-17
החל מ 1,590,000

בפרוייקט נשארו דירות אחרונות בנות 3 חדרים! החל

פרוייקט בראשית בייליס
החל מ- 1,800,000

בפרוייקט זה נשארה דירה אחרונה!!!! 4 חדרים ללא תיווך

איפוס סיסמה

אין לך חשבון? הרשם לאתר

שליחה