Featured Property

פנינת בן יהודה 23
החל מ- 1,850,000

בפרוייקט זה נשארו דירות 5/4 ו 6 חדרים

עין גנים צפון
החל מ- 1,790,000

עין גנים צפון  בפרוייקט זה נשאר דירה ופנטאהוזים

פפר 25 פתח תקווה
החל מ- 1,590,000

דירת גן 4 חדרים, דירות 4 חד’ ופנטאהוז

הצנחנים 28 פ”ת
החל מ- 1,790,000

בפרוייקט זה נשארו דירות 4/5 חדרים ללא תיווך

חיסין 1 פ”ת
החל מ- 2,190,000

 דירות 5 חדרים  ופנטאהוז 5 חדרים  החל מ–

משמר הירדן 9 פתח תקווה
החל מ- 1,850,000

 דירות 4 חדרים ופנטאהוז 5 חדרים  החל מ–

פיתוח בצ’לנוב – צ’לנוב 15-17
החל מ 1,890,000

בפרוייקט נשאר פנטאהוז 3 חדרים ! החל מ–

פרוייקט בראשית בייליס
החל מ- 1,690,000

בפרוייקט זה נשארה דירה אחרונה!!!! 4 חדרים ללא תיווך

איפוס סיסמה

אין לך חשבון? הרשם לאתר

שליחה